Най-новите актуализации в Централната Maven хранилището